Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια μακροχρόνια παρέμβαση που πραγματοποιείται σε ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό επίπεδο ή σε ζευγάρια, 
στοχεύει στην βελτίωση της ψυχικής, νοητικής και σωματικής υγείας ... 

Ατομική ψυχοθεραπεία
Θεραπεία ζεύγους
Οικογενειακή θεραπεία
Ομαδική ψυχοθεραπεία