Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία


Η ψυχοθεραπεία είναι μια μακροχρόνια παρέμβαση που πραγματοποιείται σε ατομικό, ομαδικό ή οικογενειακό επίπεδο και στοχεύει στη βελτίωση της ψυχικής, νοητικής και σωματικής υγείας.


Ατομική Ψυχοθεραπεία

Θεραπεία Ζεύγους

Οικογενειακή Θεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία