Συμβουλευτική

με εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες

Ψυχοθεραπεία 

με εφήβους και ενήλικες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Θεραπεία Ζεύγους

Οικογενειακή Θεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία