Συμβουλευτική

με άτομα, ζευγάρια, ομάδα

Ψυχοθεραπεία


Η ψυχοθεραπεία είναι μια μακροχρόνια παρέμβαση που πραγματοποιείται σε ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό επίπεδο ή σε ζευγάρια και στοχεύει στη βελτίωση της ψυχικής, νοητικής και σωματικής υγείας.


Ατομική Ψυχοθεραπεία

Θεραπεία Ζεύγους

Οικογενειακή Θεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία