Έργο του Γαϊτη Γιάννη

Ομαδική ψυχοθεραπεία


Η θεραπευτική ομάδα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Μέσα από το κλίμα σεβασμού, ανοιχτής επικοινωνίας και αποδοχής που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών, οι θεραπευόμενοι ανακαλύπτουν άγνωστες πλευρές του εαυτού τους, αποκτούν επανορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες και μαθαίνουν να συνδέονται με τρόπο ουσιαστικό με τους άλλους.

Επιπλέον, η ομάδα βοηθά στο προχώρημα της θεραπείας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα (Yalom & Leszcz, 2006):

 • κατανόησης του εαυτού (ανακάλυψης και αποδοχής πλευρών του εαυτού που δεν ήταν γνωστές)
 • συνειδητοποίησης της καθολικότητας των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της και της αίσθησης ότι δεν είναι μόνοι
 • ανα-βιώσης εμπειριών που προέρχονται από τη γονεϊκή οικογένεια οι οποίες έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών και στην κατανόηση των συμπεριφορών που έχουν υιοθετήσει
 • μοίρασμα συναισθημάτων και εμπειριών με μία ομάδα ανθρώπων που μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο, τις ενοχές και το άγχος
 • αντιμετώπισης θεμελιωδών υπαρξιακών ζητημάτων ζωής και θανάτου, βίωσης της ζωής με ειλικρίνεια, σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες και συνειδητοποίηση ότι η ευθύνη για τη ζωή, τις πράξεις και τις επιλογές του καθενός είναι στα δικά του χέρια
 • προσφοράς και λήψης πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών
 • υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών που ταιριάζουν στο κάθε μέλος
 • αντίληψης της εικόνας που δίνει ο καθένας στους άλλους, ανάπτυξης της κοινωνικής επαφής, της αλληλεπίδρασης και της εμπιστοσύνης στους άλλους
 • ανάπτυξης της αίσθησης του “ανήκειν” σε μία ομάδα ανθρώπων που κατανοεί και αποδέχεται όλα τα συναισθήματα
 • πίστη στη δυνατότητα βελτίωσης, μέσα από τη συνύπαρξη με ανθρώπους που η θεραπεία τους βρίσκεται σε διαφορετικά στάδια
 • τόνωση της αίσθησης προσφοράς, μέσα από τη βοήθεια που προσφέρεται στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και στην προτεραιότητα που πολλές φορές επιλέγεται να δίνεται στις ανάγκες των άλλων

Οι ψυχοθεραπευτικές ομάδες αριθμούν συνήθως 6-8 μέλη, οι συναντήσεις τους έχουν εβδομαδιαία συχνότητα και διαρκούν 2 ώρες.


Yalom, D. I. & Leszcz, M. (2006). Θεωρία και Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Άγρα Α.Ε.