Έργο του Σόρογκα

Οικογενειακή θεραπεία


Η οικογενειακή θεραπεία προτείνεται όταν τα θέματα που απασχολούν κάποιο θεραπευόμενο προέρχονται από ή επηρεάζουν και τα υπόλοιπα μέλη του οικογενειακού συστήματος. H έμφαση δίνεται στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, στην κατανόηση των ρόλων και των μοτίβων συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια καθώς και στον τρόπο της μεταξύ τους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

Στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας των οικογενειακών σχέσεων και η νοηματοδότηση της ζωής της οικογένειας, μέσω της προσωπικής εξέλιξης του κάθε μέλους της και της απαλοιφής των συμπτωμάτων που προκαλούν δυσφορία.

Οι οικογενειακές συναντήσεις διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά.