Έργο του Γιάννη Τσαρούχη

Θεραπεία Ζεύγους


Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τον ερωτικό μας σύντροφο και τους άλλους αποτελεί ένα ιδιαίτερο, ατομικό, μοτίβο σύνδεσης που περιλαμβάνει συγκεκριμένες - παγιωμένες συνήθως - στάσεις, συναισθηματικές αντιδράσεις και συμπεριφορές, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τις πρώιμες εμπειρίες, τους ρόλους στη γονεϊκή οικογένεια, τον τρόπο επικοινωνίας και άλλες κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές.

Το εσωτερικό αυτό μοντέλο σχετίζεσθαι παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή συντρόφου αλλά και στον τρόπο συναισθηματικής συνδιαλλαγής μαζί του. Η συναισθηματική σύνδεση και απαντητικότητα στις ανάγκες του άλλου ενισχύουν την πιθανότητα να βιωθεί η σχέση ως ασφαλής κι επιτυχημένη. Αντίθετα, η επαναλαμβανόμενη έκφραση κριτικής και παραπόνων, συνοδευόμενες από θυμό, οδηγούν στην απομάκρυνση και την αποσύνδεση του ζευγαριού.

Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου όπου το ζευγάρι μπορεί να εξερευνήσει τον τρόπο που σχετίζεται ο ένας σύντροφος με τον άλλο, να επικοινωνήσει με ειλικρίνεια και σεβασμό τα συναισθήματά του, να ενδυναμωθεί στο συντροφικό ή/και γονεϊκό του ρόλο και να επανα-νοηματοδοτήσει την εμπειρία της κοινής του ζωής. Με τη βοήθεια του θεραπευτή συν-δημιουργεί μια κοινή αφήγηση για την ιστορία της σχέσης όπου δίνεται έμφαση στο “εμείς”, επενδύοντας συναισθηματικά σε ένα κοινό παρόν και μέλλον. 

Μια θεραπεία ζεύγους, ωστόσο, περιλαμβάνει συχνά και θέματα που αφορούν στο διαζύγιο, ανεξάρτητα από το αν τελικά το ζευγάρι θα οδηγηθεί στην επιλογή αυτή ή όχι.

Για το λόγο αυτό ο θεραπευτής βοηθά τον κάθε σύντροφο χωριστά και τους δύο μαζί να αναζητήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες και επιθυμίες, να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους και να υιοθετήσουν στρατηγικές κατάλληλες για την ικανοποίησή τους. Στην περίπτωση που το ζευγάρι αποφασίσει να λύσει τη συμβίωση/γάμο, ο θεραπευτής βοηθά στη διαχείρηση των συνεπειών της απόφασης (αποχώρηση από την κοινή εστία, θέματα που αφορούν στη φροντίδα των παιδιών κ.ά.) καθώς και στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες ζωής.


Ένας αρχικός κύκλος θεραπείας ζεύγους μπορεί να έχει διάρκεια 10 - 12 συνεδρίες των 50΄- 60΄, με εβδομαδιαία συχνότητα ή ανά δεκαπενθήμερο.