Παπαρούνα με πέτρες. Σόρογκας Σωτήρης

Ατομική ψυχοθεραπεία


Η ψυχοθεραπεία ξεκινά συνήθως με ατομικές συνεδρίες. Στόχος των αρχικών συνεδριών είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με το θεραπευτή, ο εντοπισμός και η κατανόηση των θεμάτων που απασχολούν τον  θεραπευόμενο, ενώ στην πορεία πραγματοποιείται η σύνδεσή τους με τα συμπτώματα και την ιστορία του.

Οι ατομικές συνεδρίες έχουν διάρκεια 50' και πραγματοποιούνται με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε ημέρες.