Άνθρωποι και καράβια, 1977. Βασιλείου Σπύρος

Τι είναι η συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία εξερεύνησης, ανακάλυψης και αποσαφήνισης θεμάτων που θα οδηγήσουν σε μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική. 

Αποτελεί μια βραχύχρονη παρέμβαση, συνήθως έως 12 συνεδρίες, και εστιάζει σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στο παρόν του  συμβουλευόμενου, όπως : λήψη αποφάσεων, διαχείρηση θεμάτων καθημερινότητας, επίλυση προβλημάτων, συγκρούσεων ή/και κρίσεων κ.ά.

Πιό συγκεκριμένα τα θέματα που συχνά διαπραγματευόμαστε κατά τη συμβουλευτική διαδικασία αφορούν σε:

  • σχέσεις (συντροφικές, γονεϊκές, οικογενειακές, φιλικές, κοινωνικές, επαγγελματικές)
  • διαχείρηση της καθημερινότητας και συντονισμός των διαφορετικών, συχνά αλληλοσυγκρουόμενων, ρόλων (συντροφικός, γονεϊκός, επαγγελματικός κ.α.) 
  • μεταβατικές περίοδοι της ζωής (εφηβεία, ενηλικίωση, προετοιμασία για συμβίωση ή γάμο, εγκυμοσύνη, ερχομός πρώτου παιδιού, αποχώρηση των παιδιών, γήρανση) 
  • χωρισμός, διαζύγιο
  • μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία
  • ασθένεια, απώλεια, πένθος
  • καταστάσεις έντονων ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, βίας και κακοποίησης
  • συναισθηματικές δυσκολίες
  • ψυχικές και σωματικές διαταραχές

Η συμβουλευτική, όπως και η ψυχοθεραπεία, μπορεί να παρέχεται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, σε ζευγάρι ή στο σύνολο της οικογένειας.