ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά μου;

Ένας οδηγός για τη σεξουαλική εκπαίδευση ανά ηλικία

Λαμπροπούλου, Β.(2022). Μία μελέτη συστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση θεμάτων φυλομετάβασης και εκούσιων αυτοτραυματισμών. Κείμενα Εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. (ISSN 2441-2778 on–line), Νο 2022/5, Αθήνα.

11th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA)
Systemic Resonances and Interferences
07-10 SEPTEMBER 2022
Ljubljana, Slovenia


"Limits of the Said"

Therapist and Couple Negotiate Dialogical Space in a Couple Therapy Session

Lampropoulou Venetia-Anna, Bourtzinakou Chrysoula, Avrana Ourania, Soulioti Ioanna
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Λαμπροπούλου, Β. (2016). Παράγοντες επίδρασης στις εκπαιδευτικές επιλογές φοιτητών κοινωνικής εργασίας με
αναπηρία. Κοινωνική Εργασία, τ. 123 (19-44).